Kurs języka angielskiego

KURSY STANDARDOWE
1 x 90 min./tyd., 1 x 120 min./tyd. lub 2 x 90 min./tyd.
Grupy młodzieży i dorosłych.

TERMIN
wrzesień/październik 2017 r. – 30 czerwca 2018 r.
Przerwy od zajęć: 01.11.2017, 11.11.2017, 23.12.2017-06.01.2018, 29.01-10.02.2018, 31.03-02.04.2018, 30.04-05.05.2018, 31.05-03.06.2018.

KURSY WAKACYJNE
Lipiec i sierpień 2018 r. - możliwość dołączenia do grup lub zajęcia indywidualne - informacje na tel.: 726 329 051

ROZPOCZĘCIE KURSU
Możliwość dołączenia do grupy istniejącej lub utworzenia nowej w dowolnym momencie.

RODZAJE KURSÓW
- ogólny,
- biznesowy.

Małe grupy, średnio 4 osoby.
Wszystkie poziomy zaawansowania.
Kursanci zostają przydzieleni do grup na podstawie testu poziomującego.
Możliwość dojazdu do firm.

GRAFIK

CENNIK

Script logo