Metoda nauczania

DIRECT METHOD

Nauka online

W przypadku metody bezpośredniej lekcje online są jeszcze bardziej efektywne niż nauka stacjonarna, bo jest to praca ustna z lektorem w około 99%. Polega na kontrolowanym dialogu, w którym lektor zadaje pytania w oparciu o wprowadzone wcześniej słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne. W ten sposób nowy materiał jest ćwiczony zarówno w praktyce jak i w odpowiednim kontekście. Po zajęciach z lektorem uczeń włącza związane z przerobioną z lektorem lekcją zadania utrwalające słownictwo w ciekawie przedstawionej formie multimedialnej, ćwiczy gramatykę, rozumienie ze słuchu, a nawet poprawną wymowę. Rozwiązywanie zadań na platformie multimedialnej nie jest obowiązkowe, ale przyczynia się do znacznych postępów i płynniejszych konwersacji na lekcji z lektorem. 

Na specjalnie przygotowanej platformie do zajęć online metodą bezpośrednią kursant ma m.in. dostęp do swojego podręcznika, może sprawdzić harmonogram zajęć, stan płatności, czat z przebytych lekcji, informacje o przerobionym z nauczycielem materiale, jak również może w łatwy sposób rozpocząć lekcję wirtualną z lektorem, klikając na ikonkę kamerki w wyznaczonym zgodnie z grafikiem terminie.

Każdy etap nauki kończy się testem i uzyskaniem dyplomu potwierdzającego osiągnięcie konkretnego poziomu znajomości języka w skali CEFR: A1, A2, itd.

Dostępne kursy w ramach nauki online na wszystkich poziomach, również od podstaw: język angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, a od poziomu A1 - język angielski biznesowy. 

Nauka stacjonarna w szkole

Metoda bezpośrednia kładzie duży nacisk na praktykę i pracę ustną – słuchanie i mówienie. Około 80% lekcji to praca ustna z lektorem, polegająca na kontrolowanym dialogu, w którym lektor zadaje pytania w oparciu o wprowadzone wcześniej słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne. W ten sposób nowy materiał jest ćwiczony zarówno w praktyce jak i w odpowiednim kontekście.

Najlepszym sposobem nauki języka obcego jest po prostu mówienie w tym języku. Słuchacze biorą aktywny udział w zajęciach, odpowiadając na pytania nauczyciela w pełnej formie tak, aby wydłużyć czas mówienia oraz ćwiczyć jak najwięcej słów i struktur gramatycznych.

Nauka języka jest szybsza i znacznie bardziej efektywna za sprawą regularnych powtórek materiału. W metodzie bezpośredniej przeznacza się dużą część zajęć na ściśle zorganizowane powtarzanie materiału, dzięki czemu słuchacze zapamiętują szybko i na długo duże ilości nowego słownictwa i gramatyki.

Zaplanowany system powtórek sprawia, że uczeń ma kilkukrotny kontakt z każdą partią materiału – poczynając od powtórki na początku każdej lekcji, poprzez czytania i lekcje gramatyczne, aż do powtórzenia większej całości przed egzaminem.

Tajemnicą sukcesu w uczeniu się języka obcego są powtórki materiału. Nauka języka polega głównie na wykształceniu szybkich odruchów, podobnie jak pisanie na maszynie, albo gra na fortepianie – a takie odruchy można wykształcić jedynie przez częste powtórki.

W odróżnieniu od standardowych korepetycji postępy ucznia są sprawdzane w sposób wysoce miarodajny – dzięki testom po zakończeniu każdej części podręcznika.

Umiejętność pisania jest ćwiczona poprzez czytania danych partii materiału z podręcznika English Designed with Direct Method pod nadzorem lektora oraz regularne dyktanda.

Postępy w nauce weryfikowane są na podstawie regularnie przeprowadzanych testów. Każdy etap nauki metodą bezpośrednia Direct English kończy się egzaminem i uzyskaniem dyplomu określającego poziomu znajomości języka.

Uzupełniająca praca w domu w ramach nauki stacjonarnej

Podręcznik English Designed with Direct Method zawiera kod dostępowy do pobrania nagrań MP3 (słownictwo, pytania, odpowiedzi i dialogi z całej książki) do słuchania w domu/samochodzie oraz kod dostępu do platformy e-learningowej, gdzie uczeń ma możliwość dodatkowego ćwiczenia języka we własnym zakresie, w tym samodzielnego napisania dyktanda z przerobionej partii materiału, które następnie są automatycznie sprawdzane i poprawiane. Platforma e-learningowa jest oferowana tylko do podręczników języka ogólnego.

Dostępne są też aplikacje na urządzenia mobilne do ćwiczenia pytań, odpowiedzi, słówek i zwrotów i ich prawidłowej wymowy.

Dostępne kursy w ramach nauki stacjonarnej na wszystkich poziomach, również od podstaw: język angielski, a od poziomu B1 - język angielski biznesowy. 

Sprawdź swój poziom i zapisz się na kurs właśnie teraz!

Script logo