Metoda nauczania

Direct Method

1. Na czym polega metoda bezpośrednia?
Jest to praca ustna z lektorem w czasie obejmującym około 99% lekcji. Polega na kontrolowanym dialogu, w którym lektor zadaje pytania w oparciu o wprowadzone wcześniej słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne. W ten sposób nowy materiał jest ćwiczony zarówno w praktyce, jak i w odpowiednim kontekście. Bez wątpienia najlepszym sposobem nauki języka obcego jest po prostu mówienie w tym języku. Słuchacze biorą aktywny udział w zajęciach, odpowiadając na pytania nauczyciela w pełnej formie tak, aby wydłużyć czas mówienia oraz przyswoić jak najwięcej słów i struktur gramatycznych.

2. Dlaczego metoda bezpośrednia jest skuteczna?
Nauka języka jest szybsza i znacznie bardziej efektywna za sprawą regularnych powtórek materiału. W metodzie bezpośredniej przeznacza się dużą część zajęć na ściśle zorganizowane powtarzanie materiału, dzięki czemu słuchacze zapamiętują szybko i na długo duże ilości nowego słownictwa i gramatyki. 

3. Dlaczego nacisk jest kładziony na wymowę?
Badania dowiodły, że najczęstszym powodem nieporozumienia w rozmowie z native speakerem nie są braki w gramatyce czy niewystarczająca znajomość słów, lecz niepoprawna wymowa. Metoda bezpośrednia stawia zatem duży nacisk na prawidłową wymowę. 

4. Jak przyspieszyć proces nauki języka?
Ze względu na częste powtórki w trakcie lekcji metoda bezpośrednia to doskonała opcja dla osób zapracowanych, niemających czasu na zadania domowe.
Jednak aby jeszcze bardziej przyspieszyć proces nauki, warto w wolnych chwilach odsłuchiwać nagrania mp3 przerabianego na lekcji materiału, np. podczas podróży.
Natomiast dzięki bezpłatnemu i nieograniczonemu dostępowi do platformy z ćwiczeniami interaktywnymi obejmującymi materiał z lekcji osoby, którym zależy na efektywniejszym przyswojeniu języka mogą utrwalać słownictwo w ciekawie przedstawionej formie multimedialnej, ćwiczyć gramatykę, rozumienie ze słuchu, a nawet poprawną wymowę. 

5. Jak wygląda specjalnie dedykowana platforma do metody bezpośredniej?
Na specjalnie przygotowanej platformie do zajęć online metodą bezpośrednią kursant ma m.in. dostęp do swojego podręcznika, darmowych ćwiczeń interaktywnych, może sprawdzić harmonogram zajęć, stan płatności, czat z przebytych lekcji, informacje o przerobionym z nauczycielem materiale, jak również może w łatwy sposób rozpocząć lekcję wirtualną z lektorem, klikając na ikonkę kamerki w wyznaczonym zgodnie z grafikiem terminie. Dostęp do podręcznika z ćwiczeniami do nauki jest wliczony w cenę pakietu za lekcje z lektorem.

6. Jak monitorowany jest postęp?
Każdy etap nauki kończy się testem i uzyskaniem dyplomu potwierdzającego osiągnięcie konkretnego poziomu znajomości języka w skali CEFR: A1, A2, itd.

7. Czy można uzyskać dostęp do platformy bez wykupienia zajęć z lektorem? 
W cenie 25 zł na miesiąc można uzyskać dostęp do platformy bez konieczności wykupienia pakietu lekcji z lektorem. Podręcznik English Designed with Direct Method jest dobierany na podstawie wykonanego w ramach rejestracji testu poziomującego. Podręcznik jest zaprojektowany jak samouczek i zapewnia szybkie utrwalenie materiału. W przypadku pytań lub wątpliwości istnieje możliwość zamawiania w nieregularnych odstępach czasu pojedynczych konsultacji z lektorem.  

Script logo