Regulamin

Regulamin Szkoły Języków Obcych Number 1

1. Osoba zapisująca się na kurs (zwana dalej "Kursantem") w Szkole Języków Obcych Number 1 może wykupić jedną lekcję lub cały pakiet.
2. Przed rozpoczęciem zajęć Kursant winien przystąpić do bezpłatnego testu kwalifikacyjnego, określającego jego poziom znajomości języka.
3. Przed rozpoczęciem kursu w przypadku zajęć indywidualnych wraz z Kursantem ustalany jest grafik obejmujący liczbę lekcji wykupionego pakietu.
4. Płatności dokonywane są z góry, najpóźniej cztery dni przed mającymi się odbyć zajęciami.
5. W cenę pakietu lekcji z lektorem wliczony jest elektroniczny podręcznik oraz dostęp do ćwiczeń multimedialnych.
6. W przypadku zajęć online - jeśli zajdzie taka potrzeba - Kursant zobowiązuje się do zakładania słuchawek z mikrofonem dla lepszego obioru i braku szumów/echa.
7. Osoba rozpoczynający kurs indywidualny może w dowolnej chwili - w miarę dostępności miejsc - zamienić go na kurs grupowy lub w parach, co powoduje proporcjonalne zwiększenie liczby godzin w ramach zapłaconego pakietu. Zamiana może też nastąpić w drugą stronę - wówczas liczba lekcji w ramach zapłaconego pakietu ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.
8. W przypadku zajęć grupowych lub w parach Kursant, który nie może uczestniczyć w lekcji ma obowiązek nadrobić materiał we własnym zakresie, sprawdzając w Dzienniku, jaka partia materiału została przerobiona. Takiemu Kursantowi nie przysługuje zwrot ani możliwość odrabiania zajęć, w których nie uczestniczył.
9. Jeśli dana lekcja nie odbędzie się z powodów leżących po stronie Number 1, w tym kwestie techniczne, Szkoła zobowiązuje się do odrobienia niezrealizowanych zajęć w uzodnionym terminie.
10. W przypadku zajęć indywidualnych Kursant może odwołać lekcję najpóźniej na 48 godzin przed jej rozpoczęciem, wysyłając wiadomość tekstową lektorowi na jego nr telefonu oraz email na adres: number1@number1.edu.pl. Taka lekcja zostanie odrobiona w dogodnym dla Kursanta i lektora terminie. Jeśli Kursant odwoła lekcję później lub z uwagi na nieobecność Kursanta na lekcji zajęcia nie odbędą się, to bez względu na powód (włączając w to leżące po stronie Kursanta kwestie techniczne i sprzętowe) takie zajęcia przepadają i nie przysługuje za nie zwrot.
11. W uzasadnionych przypadkach nie wyklucza się zastępstwa innym wykwalifikowanym nauczycielem, który poprowadzi zajęcia w ten sam sposób, przerabiając z Kursantami zaplanowaną partię materiału.
12. Aby uzyskać dyplom potwierdzający osiągnięcie danego poziomu zaawansowania języka, Kursant musi przystąpić do egzaminu i uzyskać wynik pozytywnych odpowiedzi powyżej 50%.
13. Kursant może kontynuować naukę z nowym podręcznikiem bez podchodzenia do egzaminu, jednak nie otrzyma wtedy dyplomu.

Script logo